Doplňkové volby do komory akademických pracovníků

Volby budou probíhat do AS TUL online formou. Technicky je to pro FZS zajištěno na informačním systému FP TUL (Portál FP). Je potřeba se ověřit LIANE centrálním heslem, že se jedná o zaměstnance nebo studenta TUL. Vaše voba je absolutně anonymní.